Üldised kasutustingimused

Üldtingimustes kasutatavad mõisted

Väljaanne – Internetiportaalid Geenius, Autogeenius, Digigeenius, DigiPRO, Diktor, E-kaubandus, Kodugeenius, Rahageenius, Rikas Geenius, Rohegeenius, RMP, Tervisegeenius, Ärigeenius ja Geeniusmeedia.

Sisu või materjal – väljaannetes ja uudiskirjades esitatav autoriõigusega kaitstav kirjalik, heli-, pildi-, video- või muu teos

Kasutaja – väljaande internetilehekülje külastaja ja/või sisu tarbija

Tellija – väljaande tellija

Uudiskirjad – kasutaja soovil e-mailiga saadetavad ülevaated tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.

Üldine

Käesolevad kasutustingimused kehtivad Geenius Meedia OÜ (registrikood 11416175) hallatavatel domeenidel geenius.ee, geeniusmeedia.ee, mood.ee, telli.ee asuvates portaalides ja internetiajakirjades ning uudiskirjades esitatava sisu kohta. Uute geenius.ee alamdomeeni aadressiga portaalide ja ajakirjandusväljaannete loomisel laienevad need kasutustingimused ka neile.

Sisu ja kasutaja võimalused võivad erineda sõltuvalt sellest, millise tehnilise seadmega või millises geograafilises piirkonnas viibides kasutaja väljaannet loeb.

Geenius Meedia OÜ-l on igal ajal õigus kasutustingimusi muuta seoses vajadusega sätteid täpsustada või viia kooskõlla tegelikkusega, samuti seoses õigusaktide muutuse, tehnilise arengu või teenuste arendamisega, tehes muutunud sõnastuses kasutustingimused lugejatele kättesaadavaks internetis.

Väljaandja avaldab väljaannetes kasutajatele lugemiseks, vaatamiseks ja kuulamiseks nii enda loodud materjali kui ka muude isikute loodud teoseid, mille avaldamise õiguse väljaandja on omandanud, samuti kasutajate endi poolt kommentaaride ja muul kujul saadetud kaastööd. Väljaannetes avaldatu on ajakirjanduslik ja meelelahutuslik teave, mille osas väljaandja ei saa anda garantiisid ega võtta täielikku vastutust. Ühelgi juhul ei vastuta väljaandja väljaannetes esitatud materjalidega seoses tekkivate võimalike kaudsete kahjude eest.

Väljaandja teeb kõik endast oleneva, et väljaannetes avaldatu oleks kasutajatele kättesaadav, kuid ei taga seda olukordades, kus esineb häireid internetivõrgus, teostatakse hooldustöid, esineb internetivõrgu ülekoormus, vmt.

Juhul, kui kasutaja rikub kasutustingimustes või õigusaktides sätestatud kohustusi, on väljaandel õigus blokeerida kasutaja ligipääs sisule, võtta ära kommenteerimise võimalus ja kasutajale antud mistahes muud õigused.

Autoriõigused

Sisu varalised autoriõigused kuuluvad Geenius Meedia OÜ-le, kui sisust ei tulene teisti. Materjali osas, millele suunatakse viidetes või internetilinkides kolmandate isikute internetilehekülgedele, kuuluvad autoriõigused reeglina vastavalt selle materjali juures toodud infole.

Väljaandele autoriõigusega kaitstava materjali saatmisega loovutab autor/materjali saatja väljaandjale kõik sellega kaasnevad varalised autoriõigused tasuta, kui tasu maksmises ei ole eelnevalt kirjalikult kokku lepitud ning annab mittevaralistele isiklikele õigustele kogu maailmas kehtiva tagasivõtmatu litsentsi väljaandja kasuks, tähtajaga kuni nende õiguste kehtivuse lõpuni. Litsents hõlmab kõiki litsentseeritavaid õigusi, sealhulgas õigust materjali avaldada, levitada, muuta, tõlkida, pealkirjastada, ühendada muude autorite teostega, kasutada mistahes teises (meedia)vormis või eemaldada avalikkusele kättesaadavatest allikatest. Väljaandjal on piiramatu õigus nimetatud materjali suhtes saadud varalisi autoriõigusi edasi võõrandada ja anda mittevaraliste õiguste osas all-litsentse.

Materjalide refereerimine

Geenius Meedia OÜ lubab väljaannetes ilmunud ja tasuta kättesaadavaid kirjalikke ja helilisi materjale refereerida järgmistel tingimustel:

nimetatud tingimustega mitte kooskõlas kasutamine on lubatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud väljaandja loal.

Ülaltoodud reeglite rikkumisel on Väljaandjal õigus saada materjalide refereerijalt tasu 200 eurot materjali lubamatu kasutamise eest ja 320 eurot korduva tingimusi eirava materjalide igakordse kasutamise eest.

Kasutaja muud õigused ja kohustused

Väljaanne võimaldab kasutajatele täiendavaid võimalusi ja ligipääsu sisule, kui selle eest tasutakse Zlick teenuse (www.zlick.it), krediitkaardi või pangalingiga. Zlick teenuse teenuse kohta saab täiendavat infot meiliaadressil support@zlick.it ja veebilehel zlick.it/kkk.

Väljaannetes reklaami tellimisel vastutab tellija reklaami vastavuse eest reklaamiseadusele ja muudele õigusaktidele. Juhul, kui reklaami avaldamine toob kaasa kahju tekkimise väljaandjale, hüvitab selle tellija väljaandja nõudel.

Kui kasutaja on tellinud uudiskirja, on ta sellega andnud väljaandjale nõusoleku enda andmete kasutamiseks uudiskirjade saatmiseks. Kasutajal on võimalus uudiskirjas näidatud lingi abil end igal ajal uudiskirjade saajate hulgast eemaldada.

Ostu-müügi tingimused

Osa Geeniuse sisust on ligipääsetav ainult Tellijale. Geenius pakub kahte tellimust:

Geeniuse tellimus sisaldab:

Geeniuse tellimus ei sisalda:

Tellimus on personaalne ja seda võib kasutada üks inimene nii mitmest seadmest, kui ta soovib.

Esmatellimusega tuleb lugejale vaikimisi kaasa uudiskiri, milles tehakse kokkuvõte päeva olulisematest uudistest. Soovi korral saab uudiskirjast loobuda selle jaluses.

Geeniuse tellimus maksab 8,99 eurot kuus. Iga tellija saab ühe korra vormistada tutvumistellimuse, mille hind on 1 euro. Tutvumistellimus kehtib ühe kuu ja jätkub pärast tutvumisperioodi automaatselt tavahinnaga.

Tellimuse eest saab maksta Zlicki mobiilimaksega või krediitkaardiga.

Zlicki mobiilimaksega lisandub hinnale teenustasu 0,32 eurot.

Zlicki või krediitkaardiga tasutud tellimused on automaatselt pikenevad. Krediitkaardiga tellijalt võetakse summa igakuiselt krediitkaardilt, Zlickiga tellijatel lisatakse tellimuse summa mobiiltelefoni arvele. Automaatselt pikenev tellimus on võimalik igal hetkel katkestada, kuid tellimus kehtib tasutud perioodi lõpuni. Katkestamise korral järgmist makset ei toimu ja lugemisõigus kaob päeval, kui pidanuks toimuma järgmine makse. Tellimuse katkestamiseks tuleb sisse logida "Minu konto" lehele.

Geeniuse tellimus on võimalik vormistada ka arvega. Arvega on võimalik tellimus vormistada 12 kuuks. Aastatellija maksab kümne kuu eest ja saab kaks tasuta (hind 85,62 eurot + käibemaks ehk 89,90 eurot). Esmakordsel tellimisel lisandub ka tutvumisperioodi soodustus (hind 78,01 eurot + käibemaks ehk 81,91 eurot). Aastatellimuse saab vormistada Geeniuse tellimislehel.

Kui tellimust ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kasutada, siis tuleb sellest teada anda tugi@geenius.ee. Kui viga on väljaandja poolne ja väljaandja ei suuda seda kolme tööpäeva jooksul parandada, siis Tellijale tagastatakse tellimuse viimase perioodi eest tasutud summa täies ulatuses Tellija määratud pangakontole.

PRO tellimus sisaldab:

Tellimus on personaalne ja seda võib kasutada üks inimene nii mitmest seadmest, kui ta soovib.

Esmatellimusega tuleb lugejale vaikimisi kaasa uudiskiri, milles tehakse kokkuvõte päeva olulisematest uudistest. Soovi korral saab uudiskirjast loobuda selle jaluses.

PRO tellimus maksab 26,99 eurot kuus. Iga tellija saab ühe korra vormistada tutvumistellimuse, mille hind on 3 eurot kuus. Tutvumistellimus kehtib ühe kuu ja jätkub pärast tutvumisperioodi automaatselt tavahinnaga.

Tellimuse eest saab maksta Zlicki mobiilimaksega või krediitkaardiga.

Zlicki mobiilimaksega lisandub hinnale teenustasu 0,32 eurot.

Zlicki või krediitkaardiga tasutud tellimused on automaatselt pikenevad. Neid on võimalik igal hetkel katkestada, kuid tellimus kehtib tasutud perioodi lõpuni. Katkestamise korral järgmist makset ei toimu ja lugemisõigus kaob päeval, kui pidanuks toimuma järgmine makse. Tellimuse katkestamiseks tuleb sisse logida "Minu konto" lehele.

PRO tellimus on võimalik vormistada ka arvega. Arvega on võimalik tellimus vormistada 12 kuuks. Aastatellija maksab kümne kuu eest ja saab kaks tasuta (hind 257,05 eurot + käibemaks ehk 269,90 eurot). Esmakordsel tellimisel lisandub ka tutvumisperioodi soodustus (hind 234,20 eurot + käibemaks ehk 245.91 eurot). Aastatellimuse saab vormistada Geeniuse tellimislehel.

Kui tellimust ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kasutada, siis tuleb sellest teada anda tugi@geenius.ee. Kui viga on väljaandja poolne ja väljaandja ei suuda seda kolme tööpäeva jooksul parandada, siis Tellijale tagastatakse tellimuse viimase perioodi eest tasutud summa täies ulatuses Tellija määratud pangakontole.

Vaidlused

Kasutustingimuste kohaldamisel tekkivad vaidlused lahendavad kasutajad ja väljaandja omavahelise kokkuleppe teel. Kasutustingimuste muutmise korral lähtutakse sellisest sõnastusest, mis kehtis lahendamist vajava asjaolu tekkimise hetkel. Tarbijast kasutaja võib vaidluse lahendamiseks pöörduda ka Tarbijavaidluste Komisjoni poole (https://komisjon.ee/et) või Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise organi poole (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET). Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

Kontakt

Kontaktandmed, mida kasutades saab väljaandja poole pöörduda autoriõiguse ja tehnilistes küsimustes, samuti kaebustega sisu või kommentaaride osas, on leitavad aadressil https://geeniusmeedia.ee/kontakt

Geenius Meedia OÜ
Volta 1, 10412 Tallinn
Tel 660 9797
geenius@geenius.ee

Üldised kasutustingimused | Andmekaitsetingimused | Käitumiskoodeks ja vilepuhumiskanal

© Geenius Meedia OÜ, 2022.