Käitumiskoodeks ja vilepuhumiskanal

Geenius Meedia kuulub Ekspress Gruppi ja meie inimesed täidavad grupi käitumiskoodeksit.

Ekspress Grupp soosib läbipaistvat ettevõtluskeskkonda ja kõrgeid ärieetilisi standardeid. Me hindame ja austame kõigi meie organisatsiooniga kokku puutuvate inimeste turvatunnet.

Ootame infot kõigest, mis ei ole kooskõlas meie ettevõtte väärtuste ja tegevuspõhimõtetega. Esmajoones julgustame võtma ühendust meie ettevõtte juhiga. Kui tunned, et ei soovi teavet avalikult esitada, pakume võimalust teatada probleemist anonüümselt.

Anonüümne rikkumisest teavitamise kanal

Geenius Meedia OÜ
Volta 1, 10412 Tallinn
Tel 660 9797
geenius@geenius.ee

Üldised kasutustingimused | Andmekaitsetingimused | Käitumiskoodeks ja vilepuhumiskanal

© Geenius Meedia OÜ, 2022.